شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (ماده 94 قانون تجارت)


 

در اسم شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم  او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت .

مدارک مورد نیاز شرکت با مسئولیت محدود :

1 تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود 2 برگ

2 شرکت نامه 2 برگ

3 اساسنامه 2 جلد

4 صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره 2 نسخه

5 فتوکپی شناسنامه و کارت ملی شرکاء و مدیران

6 اخذ ارائه مجوز بسته به موضوع شرکت از ارگان مربوطه

7 اصل برگ تعیین نام

 

روش ثبت :

اولین اقدام تعیین نام می باشد که باید چند نام با توجه به اینکه 1 نام خارجی نباشد و سابقه ثبت نداشته باشد و دارای معنا و مفهوم بوده و با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد به واحد تعیین نام ارائه داد و بعد از تایید و تعیین نام همراه با مدارک تکمیل شده به واحد ثبت شرکتها تحویل که توسط کارشناس مربوطه بررسی می شود سپس آگهی ثبت تهیه و پس از پرداخت حق الثبت در دفتر مبوطه ثبت و شماره ثبت شرکت مشخص می شود که شماره مذکور و تاریخ ثبت برروی اظهارنامه درج می شود و نماینده شرکاء دفتر را با قید محل ثبت با سند برابر است امضاء می کند سپس یک نسخه از مدارک بایگانی و نسخه دیگر پلمپ شده و تحویل نماینده شرکاء می گردد و یک نسخه از سه نسخه آگهی تاسیس جهت انتشار در روزنامه رسمی ارسال و یک نسخه آگهی تاسیس تحویل متقاضی شده جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار

تذکر :

1 در صورت نیاز فوری به آگهی تاسیس شرکت قبل از انتشار در روزنامه رسمی چند نسخه فتوکپی از آگهی تاسیس تهیه و توسط اداره ثبت شرکتها ممهور به مهر می گردد .و نیز می توان به دفتر روزنامه رسمی مراجعه نمود که کپی آگهی تاسیس توسط دفتر ممهور می شود که دارای اعتبار مانند آگهی تاسیس چاپ شده می باشد.

2 حداقل شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نقر خواهد بود .

3 حداقل سرمایه یک میلیون ریال

4 انتقال سهم الشرکه بموجب سند رسمی و با موافقت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند .

 

چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()