/ 2 نظر / 384 بازدید
ابراهیمی

جناب خسروی با تشکر از همت و زحمت شما. ارث موضوعی بسیار پیچیده و بحث براگیز است و متأسفانه کمتر بصورت کاربردی در باب ارث کار شده است بخصوصدر سازمان ثبت. چند جدول هم توسط سردفتران تهیه شده که هر کدام ضمن تلاشهای ارزنده تقریباً بصورت کاربردی نتوانسته اند آنچه که مد نظر بوده است را بیان کنند و هر کدام از آنها هم اشکال قانونی دارند و نقص دارند. جناب عالی هم تقریباً موارد قانونی را در قالب جدول ارائه داده اید. پیشنهاد می شود حتما کتاب محاسبه کاربردی ارث آقای فریبرز احمدی از همکاران ثبت کرمانشاه را مطالعه بفرمایید چون به نظر بنده شاید یک کار منحصر به فرد باشد. البته کتابهای زیادی در سالهای گذشته نوشته شده ولی تقریباً پاسخگوی محاسبه مال منقول هستند و با کتاب آقای احمدی فرق دارند

اااد

دزدی است