مجموعه مقالات ثبتی

مسئوولیت کلیه مقالات نوشته ها بهر نحو و بهر نوعی که باشد تماما و کمالا از نظر حقوقی و قانونی بر عهده صاحب خبر یا نویسنده یا بنگاه خبر یا نوشته میباشد و این وبگاه در مقابل اخبار یا نوشته ها منتشر شده هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

١ ـ جزوه ثبت و امور حسبی آقای زمانی
٢ ـ كاربرد قضايي اسناد ـ آقای زمانی
٣ ـ حق اعيان در حقوق ثبت و دعاوي مرتبط با آن - عباس سلمان پور
٤ ـ ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاریhttp://ghadianloo.blogfa.com/post-539.aspx

٥ ـ اسناد رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد ـ سایت علمی دانشجویان ایران
٦ ـ تاریخ حقوق ایران ـ محمد علی اختری
٧ ـ حقوق ثبتی (١٠ مقاله )
٩ ـ صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک ـ نویسنده:محمد رضا سماواتی پور
http://www.haghgostar.com/ShowPost.aspx?ID=300
١٠ ـ ثبت با سند برابر است
http://www.haghgostar.com/ShowPost.aspx?ID=299
١١ ـ  اسناد مالکیت معارض و دعاوی ابطال آنها
http://www.haghgostar.com/ShowPost.aspx?ID=298
١٢ ـ کاربرد قضایی اسناد
http://www.haghgostar.com/ShowPost.aspx?ID=296
١٣ ـ مسئولیت‌ سردفتران ـ نویسنده ناصر نایبى
h
ttp://www.haghgostar.com/ShowPost.aspx?ID=294
١٤ ـ آنچه که لازم است درباره قولنامه بدانیم
http://www.haghgostar.com/ShowPost.aspx?ID=293
15 ـ مقررات ثبتی حاکم بر ثبت و نقل و انتقال اموال اختصاصی دولت ـ نویسنده:محمد مهدی حسنی
http://www.haghgostar.com/ShowPost.aspx?ID=291
16 ـ بحث درباره ماده 34قانون ثبت و عقد رهن ـ نوشته منصور مفيدي
http://www.haghgostar.com/ShowPost.aspx?ID=290
٢٦ ـ قانونی که دفاتر اسناد رسمی اجرا نمی کنند ـ نویسنده:محمد رضا سماواتی پور
/ 0 نظر / 42 بازدید