هدف وبلاگ

این دو در حالی دو روی یک سکه اند و ارتباطی تام و تمام با یکدیگر دارند که در واقع بیگانه اند . آنکه در دانشگاه می آموزد یا شآن خود را در تصدی مقامات قضاوت و وکالت می بیند و یا حداقل در راه اساتید خود فارغ از دنیای خارج طی طریق می کند و آنکه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مستخدم دولتی کار می کند بی هیچ ارتباط با این علم و عدم داشتن مدرک مرتبط و فقط  از دریچه ی تجربه در پی استقرار حق می باشد.

نتیجه آن می شود که هست . بی سامانی در دانش ثبت و عدم رضایت اجتماع از نوع کارکرد ادارات ثبت در ارائه ی خدمات و از همه مهمتر متزلزل بودن احقاق حق و تثبیت مالکیت و دفاع از تصرفات قانونی افراد جامعه . و کار به آنجا می کشد که نه کارمند ثبت زبان استاد ثبت را می فهمد و نه آن کار این را.

این وبلاگ در طول فعالیت خود می کوشد تا با توجه به نیازهای علمی ، دانشگاهی در ادارات ثبت آن نیازها را با مراجعه به منابع علمی و عملی (دانشگاهی و اداری)  برطرف سازد باشد تا مورد توجه کارشناسان حقوق ثبت قرار گرفته و گامی در مسیر علم و عمل بوده و بتواند غبار مهجوریت و مظلومیت را از سیمای حقوق ثبت بزداید البته در این راه مشتاقانه طالب نظرات علمای این فن و همکاران با تجربه خود می باشم

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید        هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

/ 0 نظر / 146 بازدید