آنچه از مشاورین املاک وخودرو باید بدانیم

 مشاورین املاک و خودرو به دلیل اینکه هم صنفی و هم تخصصی و حقوقی هستند بحث صنفی آنها به وزارت بازرگانی و اتحادیه صنفی خودشان مربوط می شود و با درایتی ریاست محترم قوه قضائیه اندیشیدند، صدور پروانه تخصصی برای مشاورین املاک و خودرو در دستورالعملی مشتمل بر 34 ماده و 4 تبصره به تأیید عالی ترین مقامات دستگاهی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی رسیده و در نهایت در مورخ 16/4/84 به تنفیذ ریاست قوه قضائیه رسید.
وظایف سازمان ثبت اسناد در خصوص مشاورین املاک و خوردو احراز صلاحیت فنی و حقوقی، تهیه و تدوین نمونه فرم قراردادهای مستند عمل، تهیه و تدوین دفاتر ثبت خلاصه معاملات و قراردادهای تنظیمی، صدور پروانه تخصصی و نظارت و کنترل بر عملکرد آنها است ،بر اساس قانون وزارت بازرگانی، اتحادیه صنفی، وزارت اقتصاد و دارایی، اماکن ناجا می توانند به موازات سازمان ثبت اسناد و املاک بر کار مشاورین املاک و خودرو نظارت داشته باشند ولی سازمان ثبت اسناد زمانی نظارت را انجام می دهد که بدواً ساماندهی مشاورین املاک و خودرو را انجام دهد و با صدور پروانه تخصصی برای مشاورین به کار آنها مشروعیت قانونی دهد تا کنترل و نظارت بصورت منطقی انجام شود.

به منظور ساماندهی مشاورین املاک و خودرو هیأتهایی متشکل از مدیرکل ثبت استان، رئیس ثبت شهرستان مرکز استان و یکی از کارشناسان خبره استان دراستانهای سطح کشور تشکیل شده است و هیاتهای استانی بر اساس صلاحیت فنی و تخصصی، میزان تحصیلات، آموزشهای شغلی حوزه املاک و خودرو، چارت تشکیلاتی، فضای مطلوب و استفاده از کارشناس فنی و حقوقی امتیازاتی را برای آنها قائل می شوند که اگر امتیاز مشاورین به بالای 150 برسد پروانه تخصصی درجه یک و اگر پایین تر از 150 باشد پروانه تخصصی درجه دو برای آنها صادر می شود.
وجه تمایز پروانه تخصصی درجه یک و دوکه مشاورین املاک خودرو که پروانه تخصصی درجه یک دارند می توانند تمامی قراردادها را تنظیم کنند اما مشاورین املاک و خودرو درجه دو بدلیل اینکه از نظر تحصیلات، تخصص و تجربه از حساسیت بالایی برخوردار نیستند فقط معاملات تا سقفی محدود که تصویب شده می توانند تنظیم کنند.

ضمناً مشاورین املاک ملزم هستند پروانه تخصصی که از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یافت کرده اند را در کنار پروانه کسب خود در دید مراجعین نصب کنند و مردم برای انعقاد قراردادهای خود می بایست به مشاورین املاک و خودرویی مراجعه کنند که دارای پروانه تخصصی و کسب معتبر هستند و معاملات حساس خود را فقط با مشاورین درجه یک انجام دهند.

در این میان سران دفاتر اسناد رسمی نیز مکلف شده اند که چنانچه مراجعین قراردادهای تنظیمی خود را در مشاورین املاک و خودرو معتبر و در فرم قراردادهای تعیین شده تنظیم کنند و به دفاتر بیاورند برای آنها سند رسمی تنظیم کنند

یاداوری می نماید که تعرفه حق الزحمه توسط کمیسیونهای نظارتی وزارت بازرگانی هر ساله تعیین می شود و مشاورین املاک و خودرو می بایست آن را در دید عموم قرار دهند و مراجعین می توانند مشاورین را مکلفند کنند که برای پرداخت هزینه ها رسید دریافت کنند و در قبوض خاص که برای این کار تهیه شده مبلغ را بنویسند و شماره سریال قرار داد را در آن درج و هم چنین شماره قبض را در متن قرارداد بنویسند.

/ 0 نظر / 148 بازدید