پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1392

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو

            فصل دوم: شرایط و ضوابط دریافت پروانه تخصصی اشتغال           ماده3ـ مشاور علاوه بر شرایط مندرج در آیین‌نامه اجرایی تبصره1 ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 358 بازدید