حقوق ثبت

این وبلاگ می کوشد تا با توجه به نیازهای موجود در ادارات ثبت آن نیازها را با مراجعه به منابع علمی عملا برطرف سازد

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو

            فصل دوم: شرایط و ضوابط دریافت پروانه تخصصی اشتغال           ماده3ـ مشاور علاوه بر شرایط مندرج در آیین‌نامه اجرایی تبصره1 ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 369 بازدید
شهریور 96
1 پست
بهمن 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
3 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
2 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
2 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
7 پست
نمایندگی
4 پست
اداره_ثبت
23 پست
ماده_22_قث
2 پست
اعتراض
1 پست
اختراع
2 پست
قانون_ثبت
16 پست
قنات
4 پست
آل_احمد
1 پست
یزد
4 پست
حقوق_ثبت
2 پست
مجله_سند
1 پست
کاداستر
1 پست
شهرداری
3 پست
محضر
2 پست
اجاره
1 پست
اجراء
3 پست
جنگل
1 پست
مالیات
1 پست
دارائی
1 پست
آپارتمان
1 پست
تفکیک
4 پست
حریم
1 پست
تصرف
2 پست
افراز
4 پست
مشاع
3 پست
وقف
1 پست
اساسنامه
1 پست
اصلاحات
1 پست
نامه_سوم
1 پست
ثبت_سند
1 پست
کوچه
2 پست
اصلاح_حد
3 پست
تجمیع
3 پست
تعارض
1 پست
سردفتر
1 پست
جره
1 پست
ترکه
1 پست
طبقه
1 پست
قرابت
1 پست
موسسه
1 پست
روش_ثبت
1 پست
سند_متمم
1 پست
اعیانی
1 پست
استعلام
2 پست
ماده_21_قث
1 پست
ثبت_ملک
1 پست
ماده_149
1 پست
بازداشت
1 پست